Help mee met een donatie voor Oekraïense boeken!

Het is mooi als er boeken in je eigen taal in de bibliotheek te vinden zijn. De Flevomeer bibliotheek Lelystad en het IDO zijn daarom samen een actie gestart voor Oekraïense boeken.

 

Heb je Oekraïense boeken? Of wil je een gift doen voor de aanschaf van nieuwe boeken? Dat kan via rekeningnummer NL20INGB0007667025 t.n.v. Stichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg o.v.v. boekenactie. De verkoop van afgeschreven boeken in de bibliotheek is ook ten gunste van deze boekenactie. Zo hopen we snel te zorgen voor een collectie Oekraïense boeken. Help je mee?